Öğr. Gör. Salih GÜMÜŞ

http://eogrenme.aof.edu.tr/
Kişisel Bilgiler:
 

Adı, Soyadı:

Ünvanı:

İş Adresi:

Salih GÜMÜŞ

Öğretim Görevlisi

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü,
Açıköğretim Fakültesi,
Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi
Eskişehir.

e-posta: salihgumus@anadolu.edu.tr
tel: 0 222 3350580 - 2431 / 2519
web: www.eogrenme.net | www.mobilogrenme.net
blog: http://eogrenme.blogspot.com/

Eğitimi:
  Lisans: Anadolu Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (2002)
  Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (2007)
Özel Eğitimler:
    ASP.Net Eğitim Semineri, Microsoft .Net Akademik, Eskişehir (2003)-Trabzon (2004)
    Macromedia MX Eğitim Kursu, Eskişehir (2004)
    Macromedia Breeze Kursu, Eskişehir (2005)
    Adobe Connect Pro, Eskişehir (2007)
    Adobe Indesign CS 5.5 (2012)
    Adobe Digital Publishing Suite (2012)
Çalışma Alanları:
    Bilgisayar Destekli Eğitim
E-öğrenme
Açık ve Uzaktan Eğitim
Eğitim yazılımlarında üretim, uygulama ve yönetimi
Öğrenme Yönetim Sistemleri, Sanal Sınıf Uygulamaları
Uzaktan Eğitim Ortamları için Dijital Yayıncılık
İş Deneyimi:
    1997 -1999 : Antalya Intercom Bilgisayar - Apple Bölge Yetkili Servisi
    1999 - 2000: Antalya Online A.Ş. 'de "Antalya WebSite" Web Tasarım Çıraklığı
    2000 : Anadolu Üniversitesi TOJDE(The Turkish Online Journal of Distance Education) Web Tasarımı ve Site Yönetimi - (Burslu Öğrenci)
    2000-2002: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi - (Burslu Öğrenci)
    2002 - : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi - Öğretim Görevlisi (devam ediyor)
Bilimsel Yayınlar
Bildiriler
1 Mutlu, M. E., Güler, C. ve Gümüş, S., "E-Öğrenme Süreçlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması",
Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 11-13 Şubat 2004.
(http://cyberab04.ab.org.tr/overviews/papers/53.doc) (Bildiri metni için tıklayınız...)
2 Erorta, Ö.Ö., Gümüş, S. ve Okur, R., "E-öğrenmede Sanal Şirket Uygulaması : Anayay.com Örneği", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, 25-26 Kasım 2004 (Sunum için tıklayınız...)
3

M. Emin Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, S. Gümüş “İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği” Biltek2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, Eskişehir 10-12 Haziran 2005.
(Bildiri metni için tıklayınız) (Bildiri sunumu için tıklayınız)

4

Gümüş, S., Yılmaz, R. ve Okur R., “Türkiye'de Yüksek Örgün Öğrenimce Çevrimiçi e-Öğrenme", V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi - Adapazarı, 21-23 Eylül 2005.
(Bildiri metni için tıklayınız) (Bildiri sunumu için tıklayınız)

5 Mutlu, M. E., Gümüş, S., Dinçer D.G., “İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Derslerinin Yeniden Tasarımı" (Sanal Sınıf Ortamında Akademik Danışmanlık), 22. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’05), 9-11 Kasım 2005, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.
(Bildiri metni için tıklayınız) (Bildiri sunumu için tıklayınız)
6 Dinçer D.,Gümüş S., Okur R., Güler C. ve Uğur S., "Eğitim Sitelerinin Yönetimi", AKADEMİK BİLİŞİM 2006 + BilgiTek IV, Pamukkale Üniversitesi, 9-11 Şubat 2006, Denizli
(Bildiri metni için tıklayınız)
7 Gümüş S. ve Okur R., “İnternete Dayalı Yüksek Lisans Programlarının Barındırma Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi İnternete Dayalı Yüksek Lisans Programları Örneği”, 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, T.C. Kuzey Kıbrıs Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2007
8 Gümüş,S. ve Ataizi, M., "The Students Attitude Via Problem Solving In Online Cooperation:  A Case Study In Associate Degree In Internet Assisted Information Management Program at Anadolu University, Open Education Faculty In Turkey", E-Learn 2007 AACE, Quebec City, Canada, October 15-19, 2007 (download)
9 Gümüş, S., “Sorun Çözerek Öğrenmede Sanal Sınıfın Araçlarının Kullanımı", Future-Learning 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme, İstanbul, 27-29 Mart 2008, 27/03/2008
10 Mutlu, M.E., Gümüş. S. ve Okur R.M.,"Muhasebe Eğitiminde e-Öğrenme Süreci", 28. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, 23-28 Nisan 2008, Antalya, 23/04/2008 (Bildiri metni için tıklayınız)
11 Gümüş, S., Mutlu,M.E."The Use Of Virtual Classroom Technologies In Teaching Of Turkish To Turks Living In Europe", 14-16 MAY 2009- Elzenveld Cultural Centrum-ANTWERP-BELGIUM, 16/05/2009
12

Gümüş S. ve Okur R., "Using Multimedia Objects In Online Learning Environment", World Conference on Educational Sciences 2010, February 04th – 08th 2010, Bahcesehir University, İstanbul, Turkey

Gümüş, S., ve Okur, M.R.(2010). Using multimedia objects in online learning environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p. 5157-5161

13

Okur R. ve Gümüş S., " Storyboarding Issues in Online Course Production Process", World Conference on Educational Sciences 2010, February 04th – 08th 2010, Bahcesehir University, İstanbul, Turkey

Okur, M.R.ve Gümüş, S.(2010). Storyboarding issues in online course production process, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p. 4712-4716 (Download)

14 Gümüş S. ve Okur R., "Content Presentation Tools Selection In Online Learning - Çevrimiçi (e)-Öğrenmede İçerik Sunum Araçlarının Seçimi",International Educational Technology Conference "IETC" 2010, April 26th – 28th 2010, Bogazici University, İstanbul, Turkey
15 Okur R. ve Gümüş S., "Course Desıgn On Learning Management Systems- Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Ders Tasarımı",International Educational Technology Conference "IETC" 2010, April 26th – 28th 2010, Bogazici University, İstanbul, Turkey
16 Gümüş S. ve Okur R., "Use of Virtual Classrooms in Online Learning Environments", Future-Learning  3rd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning(May 10-14, 2010, Istanbul, TURKEY
17 Meriç E., Gümüş S., Temizel F. "Supporting of Accounting and Finance Education with E-learning Environments". THE 2ND BALKANS AND MIDDLE EAST COUNTRIES CONFERENCE (2.BMAC) - 2.Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı 15-18 September 2010, İstanbul, Turkey
18 Güneş-Uca E.P., Gümüş S. (2010). Instructors’ transformations during early online teaching experiences Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9,p. 839-844 (Presented at the World Conference on Learning, Teaching and Administration (WC-LTA 2010), Cairo, Egypt)
19 Gümüş, S (2010). Rapid content production and delivery in e-learning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint, Adobe Connect. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, p. 805-809 (Presented at the World Conference on Learning, Teaching and Administration (WC-LTA 2010), Cairo, Egypt)
20 Gümüş S., Okur M. R. (2011). Use of Virtual Classrooms in Online Learning Environments, International Journal of E-Adoption Vol:3, Issue 2, pp. 11-19.
21 Gümüş S., Dinçer G.D., Okur M. R. (2011). GAME-BASED LEARNING CONTENT PRODUCTION FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS, 3rd Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (4-6th of July, 2011), Spain. (download)
22

Gümüş S., Aydın C. H. (2011). Comparison of the Tools for Rapid e-Learning Content Development, AECT 2011, Florida

23

Güler E., Gümüş S., Güler, C. (2012). Comparison Of The Tools For Interactive E-Book Content Development, 4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (2-4th of July, 2011), Spain

24 Güler C., Gümüş S., Güler, E. (2012). Content production for e-learning environments With html5, 4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (2-4th of July, 2011), Spain
25 Gümüş, S., Aydın, C.H. (2012). Comparison of the Rapid e-Learning Tools, The 26th Annual Conference of
Asian Association of Open Universities (16-18 Oct. 2012), Chiba, Japan (Download)
26 Gümüş, S., Güler C., Güler E., Erorta, Ö.Ö. (2012), Mobil Cihazlar için Etkileşimli E-kitap Tasarım Araçları, XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı (7-9 Kasım 2012) Anadolu Üniversitesi (Tam metin için tıklayın)
27 Gümüş S., Okur M.R. (2013), Use of Virtual Classrooms in Online Learning Environments, Adoption of Virtual Technologies for Business, Educational, and Governmental Advancements,
28 Gümüş S. (2013), The Great Transformation: From eBook to “Interactive” eBook, 2013 AECT International Convention in Anaheim, California
Sunular
  Macromedia Breeze Modüllerin Tanıtımı, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi tarafından üniversitenin öğretim elemanlarına verilen hizmet içi eğitimdir. (22.02.2005) Sunum için tıklayınız...
  Webct Öğretim Yönetim Sistemi ile Çevrimiçi e-Ögrenme , Anadolu Üniversitesi'nde "Bilgisayar Kulübü İnternet Haftası" etkinliğinde yapılmıştır. (24.05.2005) www.cevrimici.anadolu.edu.tr
  Sanal Sınıf Nedir? Macromedia Breeze ile Sanal Sınıf Uygulaması, Anadolu Üniversitesi'nde "Bilgisayar Kulübü İnternet Haftası" etkinliğinde yapılmıştır. (25.05.2005)
  Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları, Fatih Üniversitesi Eğitim Mrk. 'de "Macromedia Breeze Eğitim Semineri" etkinliğinde yapılmıştır. (08.09.2005) (Sunum için tıklayınız...)
  E-Öğrenmede Öğretim Tasarım Süreci , O.G.Ü. BÖTE bölümü son sınıf "Öğretim Yönetim Sistemleri dersinde" sunulmuştur. (Sunum için tıklayınız...)
  e-Öğrenmede Standartlar, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE (Sunum için tıklayınız...)
  Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenme Ortamları : WebCT Kullanımı, BlackBoard/WebCT Semineri, 15 Kasım 2006, Anadolu Üniversitesinde, 16 Kasım 2006, Boğaziçi Üniversitesinde sunulmuştur. (Sunum için tıklayınız...)
  Anadolu Üniversitesinde E-Öğrenme ve Sanal Sınıf Hizmetleri - 10 Ekim 2008 - CeBit 2008 (10. Salon - İş ve Kariyer Form Alanı)
  Sanayi ve Üniversite Gelişiminde BT'nin Rolü Paneli , Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Kulübünün düzenlediği Bilişimde Kariyer ve Yeni Teknolojileri etkinliğinde yer almıştır. 28 Nisan 2011
  Dijital Yayıncılık ve Kariyer Paneli , Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Kulübünün düzenlediği 2. Bilişimde Kariyer ve Teknoloji Günü etkinliğinde yer almıştır. 9 Mayıs 2012
  Açık ve Uzaktan Eğitim Paneli , 2 Şubat 2012, Akademik Bilişim 2012 - Uşak Üniversitesi (Sunum için tıklayın)
  Açık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Eğilimler Paneli , Konu: Dijital Oyunların Öğrenme Ortamlarında Kullanımı 5-7 Şubat 2014, Akademik Bilişim 2014 - Mersin Üniversitesi (Sunum için tıklayın)
Sosyal ve Mesleki Faaliyetler
  Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Akademik Danışmanlığı - 2003- devam ediyor

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Günleri Koordinatörlüğü

e-Öğrenme Bilgi Paylaşım Ortamı
web sitesi oluşumu- http://www.eogrenme.net & http://www.mobilogrenme.net/
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
  Kurucu Üye, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Kulübü, 2000 -
  Kurucu Üye, Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi, 2003 -
  Üye, Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği, 2004 -
  Program Komitesi Üyesi, Biltek 2005, Uluslararası Bilgi Teknolojileri Konferansı, 10-12 Haziran, Eskişehir
  Üye- Association for Educational Communications and Technology- AECT
  Üye- Association for the Advancement of Computing in Education - AACE
  Üye- International Association of Technology, Education and Development - IATED
Görev Aldığı ve Yürüttüğü Projeler
  2000-2003, Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Çoklu Ortam CD-ROM'lari Üretimi Projesi
  2001-2005, Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı,

Bilgi Sistemlerine Giriş
İşlem Tabloları
Veritabanı Yönetim Sistemleri

(http://ue.anadolu.edu.tr)
  2000-2005, Anadolu Üniversitesi Macromedia Breeze Kursları ve Macromedia Breeze Üzerinden İnternet Destekli Eğitim Projesi ,
( http://cevrimici.anadolu.edu.tr/ ) ( http://cevrimici.aof.edu.tr/ ) (http://breeze.aof.edu.tr)
  2000-2005, Anadolu Üniversitesi WebCT Kursları ve WebCT Üzerinden İnternet Destekli Eğitim Projesi ,
( http://webct.anadolu.edu.tr/ )
  2002-2006, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi

1001 - Genel Muhasebe (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
1007 - Genel Matematik (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
4003 - Finansal Ekonomi (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
4186 - Vergi Hukuku (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)

Not: e-öğrenme Portalı içerisinde seçili dersin e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav, e-Alıştırma, e-Danışmanlık, Sesli Kitap bölümleri yer almaktadır.
  2002-.., Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü İnternet Destekli Eğitim Projesi ,
( http://www.iolp.anadolu.edu.tr/ )
 

2005 - İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Derslerinin Sanal Sınıf Ortamında (Breeze Live) Verilmesi - Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Akademik Danışmanlık Dersleri Projesi (http://sanalsinif.anadolu.edu.tr)

  2006- Ford Otosan e-Öğrenme Projesi
  2006 - Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları, Eskişehir
(http://www.e-sertifika.anadolu.edu.tr)
  2008 - .. Öğretim Tasarımcısı, Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı Projesi, Eskişehir
  2009 -.. Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Projesi, Eskişehir
  2009- .. Açıköğretim Fakültesi Eş Zamanlı Danışmanlık Uygulaması Projesi - Adobe Connect Pro Sistem Yönetimi
  2012- .. Açıköğretim Fakültesi Etkileşimli Kitap Projesi
  2013 - .. e-Seminer Projesi Koordinatörü
Verdiği Dersler
 

Eğitimde İnternet Uygulamaları
Temel Bilgisayar İşletmenliği
Web Tasarımına Giriş
Öğretim Yönetim Sistemleri
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Çevrimiçi Dersler (http://ue.anadolu..aof.edu.tr/) (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
  (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programında internet ortamında yürütülen
dersler)
  Veritabanı Yönetim Sistemleri - Akademik Danışmanlık

____________________________________________________________________________________________________
Son Güncelleme Tarihi :Şubat 2014